« Stichting Bijzonder Heusden stopt

Gepubliceerd op 14-12-2021

Helaas moeten we u via deze weg berichten over het slechte nieuws dat het benodigde investeringsbedrag, ondanks al onze inspanningen, niet is gehaald.

Tot onze grote teleurstelling hebben we slechts 6,75% van het benodigde bedrag in aandelen verkocht. Er is dus geen draagvlak voor Stichting Bijzonder Heusden, terwijl dat juist de grootste voorwaarde was voor dit grootschalig sociaal maatschappelijk project dat je samen met elkaar doet.

Ondanks alle kosten en moeite die er al in is geïnvesteerd en hoe graag we dit ook met de plaatselijk community hadden willen realiseren, kunnen we hieraan helaas maar één conclusie verbinden:  er is niet voldoende belangstelling voor het sociaal maatschappelijke initiatief Stichting Bijzonder Heusden. Tot onze grote spijt zien we dan ook helaas geen andere keuze dan met het initiatief te stoppen. Ontzettend jammer, maar we moeten realistisch zijn.

U geloofde wél in Bijzonder Heusden en daarvoor willen wij u graag bedanken vanuit de grond van ons hart. Hartelijk bedankt!

Tot slot: Wat leuk is om te vermelden is dat de Vegan Bakkerij wél doorgaat onder de vlag van Bakkertje Deeg. We zien u graag snel weer bij Bakkertje Deeg!

Met vriendelijke groet,
Jolanda & Lucas Vermeulen 

Stichting Bijzonder Heusden
Bakkertje Deeg Heusden

Handelshuys-Bijzonder-Heusden-logo-voorstel-vierkant-DEF-1639477257.jpg